หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-16 11:17:17


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมให้กับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญาทุนอุดหนุนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” จำนวน 11 โครงการ โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 24 คน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ / พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th