หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ BEDO ร่วมพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ BEDO ร่วมพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 10:20:11


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จับมือ BEDO ร่วมพัฒนางานวิจัยและองค์ความรู้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชีวภาพในระดับชุมชนอย่างยั่งยืน

     วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ  (MOU) ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับการอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO โดย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ผู้บริหาร และคณะทำงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน

     สำหรับการลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานราก โดยใช้นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) การบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วม โดยเน้นการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th