หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 17:07:41


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ จังหวัดอุดรธานี

     เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะ ลงพื้นพี่ติดตามการดำเนินงานโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ SIDUP-Isan-South ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” สำหรับผู้ที่ได้รับทุน SIDUP-Isan-South ประจำปี 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในโครงการเศษเหลือทิ้งงานจักสานกก : เส้นใยสิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ โดยมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านแม่นนท์ เข้าร่วมในกิจกรรม ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์

2.อาจารย์อโณทัย สิงห์คำ

3.นางสาวเบญจพร ครุฑกุล

4.นางอ้อยอัจฉรา สรวงศิริ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #NIA

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th