หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-15 13:36:35


ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมหารือแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

    15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมหารือแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านการวิจัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th