หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ ผ่านโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาไทย - จีน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ ผ่านโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาไทย - จีน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-16 17:36:49


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา มุ่งเน้นการดำเนินงานวิจัยตามหลักจรรยาบรรณ ผ่านโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาไทย - จีน

     วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดโครงการอบรม “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาจีน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” เพื่อส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การยกระดับคุณภาพงานวิจัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งมีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งไทยและจีน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 269 คน พร้อมทั้งซักถามข้อสงสัยต่อวิทยากร ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th