หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-16 17:37:55


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  2567

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอรายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2567 ซึ่งมีโครงการที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืน จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ธนัญญา ศานติธรรมกุล  : ข้อมูล

เจนจิรา ชินวงษ์  : ภาพ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th