หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-16 17:39:03


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้คำปรึกษาการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาผู้ประกอบการ

     บ่ายวันที่ 12 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิจัย และนางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ให้คำปรึกษาและแนะนำการดำเนินงานในการขอรับการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา การแจ้งจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษา ให้กับนายศิวกร จันทร์แจ่มหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการเครื่องดื่มชาและนมปั่นภายใต้แบรนด์ CHAWE ซึ่งมี ผศ.ดร.พิมพ์ชนา ศรีบุณยพรรัฐ หัวหน้าแขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาธุรกิจต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th