หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start-Up
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start-Up

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-16 17:40:15


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start-Up

     เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประชุมหารือการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและให้คำแนะนำนักศึกษาผู้ประกอบการ ในการพัฒนาร้านค้าต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start-Up ให้กับนายศิวกร จันทร์แจ่มหล้า นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ แขนงการบริหารภาครัฐและเอกชน วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นนักศึกษาผู้ประกอบการเครื่องดื่มชาและนมปั่น ภายใต้แบรนด์ CHAWE 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th