หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-06 14:54:13


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมจัดทำข้อมูลตำบลเป้าหมาย

 

•••[1 ในหลายโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ 2563 ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงทำงานในฝ่ายบริการวิชาการ
•••[ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผอ.สวพ.ให้แนวทางการทำงานก่อนลงพื้นที่] หลังจากคำสั่งตั้งทีมงานเสร็จเรียบร้อย•••
•••[เตรียมทำข้อมูลเพิ่มเติมและประสานหน่วยงานพื้นที่ และประชุมทีมลงพื้นที่]•••#ขอบคุณ ท่าน ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี (ออตอง) และทีม (ที่ปรึกษาด้านระบบดิจิทัลตำบล)
••[เตรียมประชุม 4 นักวิจัยลงพื้นที่จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ต่อไป] #สวนสุนันทาราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น