หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-16 15:10:58


         ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

            เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป คุณวรฤทัย หาญโชติพันธุ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คุณทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ นักศึกษาช่วยงาน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ วางแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัย โดยมุ่งเน้นให้ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงการดำเนินงานทั้งด้านสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ โดยวางแผนสร้างเนื้อหาของสื่อทางภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง เน้นประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยช์ได้จริงในพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายของผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา