หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-16 17:03:23


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายชี้แจงเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)

     วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย จัดการบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking 2023)” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Ranking) ทั้ง 17 เป้าหมาย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th