หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:44:07


สถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

      วันที่ 16 มีนาคม 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอรายงานโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยเข้าร่วมการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับชั้นนำของโลก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development Goals Plan) โดยมี ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th