หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมรับมอบหนังสืองานวิจัยจาก สกสว.
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมรับมอบหนังสืองานวิจัยจาก สกสว.

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:53:32


ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมรับมอบหนังสืองานวิจัยจาก สกสว. 

     วันนี้ (16 มี.ค. 65) เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมรับมอบหนังสือจากผลงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จากนางสาวขวัญลดา จันทร์ทรงกลด รักษาการรองผู้อำนวยการ หน่วยงานข้อมูลและสำนักงานผู้อำนวยการปฏิบัติการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร และคณะทำงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นตัวแทนผู้รับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคาร 32 ชั้น 1

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th