หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัย ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผอ.สถาบันวิจัย ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:55:06


ผอ.สถาบันวิจัย ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

     บ่ายวันนี้ (16 มี.ค. 65) รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานตำแหน่งระดับชำนาญการ ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ google meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th