หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-16 17:05:33


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fundประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และบุคลากรฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานแผนงานวิจัย Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้โครงการแผนงานวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนด้วยทุนวัฒนธรรมหลังวิถีใหม่ของจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ โครงการแผนงานวิจัย “นวัตกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสมุทรสงคราม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมคณะนักวิจัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th