หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทยสร้างอาชีพ สร้างรายได้สนับสนุนชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทยสร้างอาชีพ สร้างรายได้สนับสนุนชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-16 17:07:27


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานเปิดตัว “แอปพลิเคชั่น RJ38” แอปรวมสินค้าชุมชนทั่วไทยสร้างอาชีพ สร้างรายได้สนับสนุนชุมชน ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนักศึกษาในโครงการ RJ38 เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ภายในงานประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นผู้ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น 

     ภายในพิธีเปิดงาน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ RJ38 และแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ของ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง – กรุงเทพฯ     ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #RJ38

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

#ผลิตภัณฑ์OTOP #สินค้าชุมชน

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th