หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์จากเปลือกไม้มะกล่ำ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์จากเปลือกไม้มะกล่ำ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-16 20:10:22


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์จากเปลือกไม้มะกล่ำ ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี

     เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะทำงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG)  ผลิตภัณฑ์สีเพ้นท์จากเปลือกไม้มะกล่ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยได้รับเกียรติจาก นางยุพา เมืองสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ และนายบุญศักดิ์ ทองมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานดังกล่าว

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th