หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี และ ตำบลจรเข้ร้อง จังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี และ ตำบลจรเข้ร้อง จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-16 20:11:40


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ตำบลบางน้ำเชี่ยว จังหวัดสิงห์บุรี และ ตำบลจรเข้ร้อง จังหวัดอ่างทอง

    เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ได้ส่งมอบบรรจุภัณฑ์ต้นแบบตามกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ขนมกงบางน้ำเชี่ยว ผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ณ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ้าหมักโคลนเจ้าพระยา ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี และผลิตภัณฑ์ผัดไทหลักฟ้า ผลิตภัณฑ์หมูทุบรสสวรรค์ ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย จ.อ่างทอง เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชนได้นำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ไปต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ/ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th