หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทุนวิจัย > หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-16 10:03:40


????????????หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

????กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”????

????????ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)"

????สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.) 

(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.)

????สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: คลิ๊ก

#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้ 

#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

#บพท

#PMUA

#สกสว

#สอวช