หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > ผอ.สวพ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ U2T
ผอ.สวพ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ U2T

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-17 17:50:48


ผอ.สวพ.ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการ U2T

            เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการลงพื้นที่ดำเนินงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) ของแต่ละตำบล ซึ่งมีอาจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวชไมพร ยะปวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงในรายละเอียดการดำเนินงาน ให้กับผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ต่างๆ ได้รับทราบผ่านการประชุมระบบออนไลน์ google meet