หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-17 19:04:42


การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th