หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัย
ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-18 12:08:03


ผอ.สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัย

     รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประชุมกำกับติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้อำนวยการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th