หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-17 16:33:25


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเชิญให้คำปรึกษาร่วมผลักดันตัวชี้วัดของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และนางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญจากวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการให้คำแนะนำและติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานผลักดันตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ (กพร.) และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 37

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th