หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-17 10:14:24


สถาบันวิจัยและพัฒนามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสวนสุนันทา

   เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เนื่องในโอกาสได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ssru.ac.th

www.ird.ssru.ac.th