หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-07-17 15:42:54


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมระบบ Scholar One เพื่อยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2)

              เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมอบรมการใช้งานระบบ Scholar One ครั้งที่ 2 เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบวารสารสำเร็จรูปที่มีฟังก์ชั่นการทำงานครอบคุมกระบวนของวารสารตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับวารสารของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการเข้าสู่ฐานข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับสูง เพื่อยกระดับผลงานวิจัย และเป็นแหล่งเผยแพร่สำคัญของมหาวิทยาลัย