หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > [ICSHER2020] 4th International Conference on Sexuality: Health, Education and Rights การประชุมนานาชาติเรื่องเพศ: สุขภาพการศึกษาและสิทธิครั้งที่ 4
[ICSHER2020] 4th International Conference on Sexuality: Health, Education and Rights การประชุมนานาชาติเรื่องเพศ: สุขภาพการศึกษาและสิทธิครั้งที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 11:17:19


[ICSHER2020] 4th International Conference on Sexuality: Health, Education and Rights การประชุมนานาชาติเรื่องเพศ: สุขภาพการศึกษาและสิทธิครั้งที่ 4


Event Date : 2020-11-26 - 2020-11-28

Submission Deadline : 2020-10-05

Venue : Bangkok, AETAS Lumpini hotel

Website : https://www.sexuality-conference.org

4th International Conference on Sexuality: Health, Education and Rights is one of a kind platform for learning and networking for academics, policy makers, professionals and activists from across the globe.
This highly exciting and challenging international conference  is a forum, discussion and networking place for scholars, independent researchers, professionals, administrators, policy makers, advanced students, and others interested and working in the areas of human sexuality, LGBTQ+ rights, freedom of sexual expression, sexual and reproductive health and sexual education.

Conference themes include, but are not limited to:

Abortion

AIDS and HIV

Anthropology of sexuality

Birth control

Bisexuality

Contraception 

Culture and politics

Education 

Evolution of sex

Gender and sexuality

Gender identity 

Human sexuality

Homosexuality

LGBTQ+ adoption

LGBTQ+ community

LGBTQ+ rights

Legislation and justice

Marriage 

Media and sexuality

Modern society and raw models 

Penal system and the gender

Polygamy and polyandry

Pornography

Rape

Religion and sexuality

Reproductive and sexual anatomy

Same-sex marriage

Same-sex parents

Sexual abuse

Sexual disorders

Sexuality: health and education

Sexual offenders

Sexual orientation discrimination

Sexual outing

Sex in the penal system

Sexually transmitted diseases

Sex workers

Transgenderism and transsexualism

Youth and sexuality

 

Other areas related to human sexuality

 

For more information : https://www.sexuality-conference.org/ 

Organized by : Tomorrow People Organization