หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > International Conference On Electrical and Electronics Engineering
International Conference On Electrical and Electronics Engineering

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 15:14:01


International Conference On Electrical and Electronics Engineering


Event Serial - 301130
Website - http://wrfer.org/Conference/10971/ICEEE/
Contact Person - Conference coordinator
Event enquiries email address - contact.wrfer@gmail.com
Deadline for abstracts/proposals - 2020-11-17
Organized by - wrfer
Venue - Bangkok ,  , Thailand
Event Status - Active

About Event
ICEEE is to bring together innovative academics and industrial experts in the field of Electrical and Electronics Engineering to a common forum. All the registered papers will be published by the World Research Library and will be submitted for review for indexing by Google Scholar etc. This Conference is sponsored by many International institutes. The conference would offer a large number of invited lectures from renowned speakers all over the country. The Best paper awards will be given for the papers judged to make the most significant contribution to the conference.