หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชุมวิชาการระดับนานาชาติ > 2021 IEEE 3rd Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability (ECBIOS)
2021 IEEE 3rd Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability (ECBIOS)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-17 18:56:59


2021 IEEE 3rd Eurasia Conference on Biomedical Engineering, Healthcare and Sustainability (ECBIOS)


Conference Dates:

28-30 May 2021

Location:

Chia Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan
Tainan, Taiwan

IEEE Sponsors:

Tainan Section SEN Chapter

Website:

http://www.ecbios.asia/

Learn more:

Visit the IEEE Author Center for more information about publishing with IEEE

Contact:

Jenn-Kai Tsai
No.64, Wenhua Rd., Huwei Township, Yunlin County 632, Taiwan
Yunlin Taiwan tsaijk@nfu.edu.tw