หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 13:41:44


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕

          เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕ แก่คณบดี/ผู้อำนวยการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง/ สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง การดำเนินงานด้านการวิจัย แก่ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา