หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 13:49:05


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย

          เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการเข้าร่วมประชุม