หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:27:27


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, รศ.ดร.โยธิน แสวงดี ผู้ทรงคุณวุฒิ, รศ. ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา ผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ,น.ส.พรทิพย์  เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน, น.ส.สุรัสวดี เรืองเดช เข้าร่วมประชุม  โดยการประชุมดังกล่าวมีวาระสำคัญคือพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบรายได้มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔