หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 15:08:04


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕

          เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณ สกสว. ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง/ สร้างความเข้าใจในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัย แก่ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะ/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา