หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:29:12


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาการรองอธิการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกับผู้พัฒนาระบบและหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มี คุณพรทิพย์ เรืองปราญช์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณฉัตรไชย ดิษบ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คุณธนัญญา ศาลติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ คุณอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุม