หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการปรับภาพลักษณ์เพื่อตอบรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการปรับภาพลักษณ์เพื่อตอบรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:32:20


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการปรับภาพลักษณ์เพื่อตอบรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย

            เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร ๑๐ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการปรับภาพลักษณ์เพื่อตอบรับนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยมี คุณพรทิพย์ เรืองปราญช์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน การแต่งกาย และการสร้างภาพลักษณ์เพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย