หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:31


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์
และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19 ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

      วันนี้ (18 มี.ค. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา พร้อมทีมผู้บริหาร และ บุคลากรจัดกิจกรรม "สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมใจผลิตเจลแอลกอออล์ล้างมือถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนสู้ไวรัสโควิด-19" ถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายให้ประชาชน ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารและชุมชนวัดราชาธิวาชราชวรวิหาร

      โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและจิตสาธารณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเจลแอลกอออล์ล้างมือนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ และแจกจ่ายประชาชนทั่วไป เพื่อจะได้พกใส่ย่ามเวลาเดินทางและให้ประชาชนในชุมชนใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการทำเจลล้างมือด้วยตนเองและแจกจ่ายให้พระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในช่วงที่เจลล้างมือขาดตลาด ถือว่าเป็นประโยชน์และการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน