หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-04-09 14:48:40


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2 

     เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภายใต้ระบบ ววน. ครั้งที่ 2 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร เข้าร่วมสัมมนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดสัมมนา ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรม อมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

    สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผสานความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมาย (SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 17 การเสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU#SDGs_SSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th