หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้บริหาร-บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”
ผู้บริหาร-บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-18 17:26:32


ผู้บริหาร-บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมอบรม “การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม Social Return on Investment (SROI)”

     เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรม “การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการวิจัยด้วยการประเมินผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment (SROI)” ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบทางสังคมสำหรับใช้ประกอบการจัดทำและพัฒนาการเขียนโครงการวิจัยและจัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา เป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลตอบแทนทางสังคม (SROI) กรอบแนวคิดและเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลตอบแทนทางสังคม 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th