หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยหารือผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโครงการวิจัย “มัลเบอร์รี่”
ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยหารือผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโครงการวิจัย “มัลเบอร์รี่”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-18 17:26:56

ผอ.สถาบันวิจัยฯ นำทีมนักวิจัยหารือผู้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมโครงการวิจัย “มัลเบอร์รี่” 

     วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วอนสวัสดิ์ หัวหน้าแผนงานวิจัย หารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมน้ำหมักจากผลมัลเบอร์รี่ ร่วมกับนางเขียว จอดนอก ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมส่งข้อเสนอแผนงานวิจัยในการขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนักวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2. อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

3. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. อาจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ หงษ์กุลทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. อาจารย์ ดร.ปัญชลี พัฒนิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ชนา สิทธิ์เหล่าถาวร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. อาจารย์ ดร.พิมลพร พงศ์ทองคำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU#IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th