หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-18 17:20:21


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยฝ่ายบริการวิชาการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน THE Impact Ranking – SDGs 2023 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน SDGs 2023 ในเป้าหมายหลัก ได้แก่ เป้าหมายที่ 3 การสร้างเสริมความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดี  เป้าหมายที่ 4 การรักษาคุณภาพการศึกษา เป้าหมายที่ 8 การทำงานที่เน้นคุณค่าและตอบสนองการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9 การบริหารจัดการด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน เป้าหมายที่ 12  การผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ และเป้าหมายที่ 17 การมีหุ้นส่วนเพื่อเป้าหมายแห่งอนาคต เพื่อให้การขับเคลื่อนการจัดอันดับมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้บริหารหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : ข้อมูล

#SDG_SSRU

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th