หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-10-18 15:43:17


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2566

    18 ตุลาคม 2564 ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยและชุดโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental Fund  ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อชี้แจงกรอบการวิจัยและแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งวิธียื่นของบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย ประเภท Fundamental Fund  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ : ข้อมูล

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th