หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:38:00


ผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

          วันนี้ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุม Conference Room อาคารห้องสมุด ชั้น ๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหาร ของผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมและคณะกรรมการ ซึ่งมีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน ๑ ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ซึ่งได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารงานโดยมีเวลารายละ ๑๕ นาที จากนั้น เป็นการตอบข้อคำถาม จากกรรมการและเลขานุการสรรหา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ได้ชูนโยบายการงานวิจัยขายได้ และยกระดับงานวิจัยสู่นวัตกรรมและสร้างชื่อเสียงระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด U-Ranking ยืนหนึ่งใน Webometrics ส่งเสริมและสนับสนุนเข้าสู่การจัดอันดับของ QS World University Rankings

นายอนุพันธ์ สุทธิมาร : ข้อมูลข่าว

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ