หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-11-18 16:27:35


สถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับคณะทำงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินลดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ถูกจ้างงานในโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับนางศิริเกษ วาทยานนท์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน) และคณะทำงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในการเข้าตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ในพื้นที่ที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับผิดชอบในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ตำบลบางจะเกร็ง ตำบลคลองโคน ในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th