หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่มอบของขวัญให้กับผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ 2564
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่มอบของขวัญให้กับผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ 2564

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:14:16


รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่มอบของขวัญให้กับผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ 2564

          เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และอาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบของขวัญและกระเช้าผลไม้ ให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (ATIP) ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและขึ้นปีใหม่ 2564 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ ที่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาผลงานนวัตกรรมสู่เวทีการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยตลอดมา

นายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ ถ่ายภาพ

น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ รายงาน