หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-01-02 10:00:34


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการต้นแบบนักประดิษฐ์ไทย นักประดิษฐ์โลก ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสิริชัย เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  (วช.) บรรยายและกล่าวชี้แจงแนวทางการรับข้อเสนอโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

วราภรณ์ ศรีบัวแก้ว : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th