หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > “สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน OTOP City 2023
“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน OTOP City 2023

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-01-02 10:02:04


“สวนสุนันทา” โชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมใช้ได้จริง พร้อมร่วมจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน ในงาน OTOP City  2023

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว รักษาการหัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม ผู้ปฏิบัติงานบริหารฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ในงาน OTOP City 2023 ณ ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 ผลงาน ร่วมจัดแสดง ได้แก่

   1. โครงการการออกแบบนวัตกรรมการเลี้ยงผึ้งในบริบทประเทศไทย ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต วรชัยรุ่งเรือง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์อารีนา อับดุลเลาะ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

   2. โครงการพัฒนายาหม่องน้ำมันพริกบางช้าง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิตดา ทองขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.พิมพร ทองเมือง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยของศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก จังหวัดสมุทรสงคราม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพบ้านหนองเป็ด จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเปิดให้บริการแนะนำปรึกษาด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และงานออกแบบแก่ผู้ประกอบการและผู้มาร่วมชมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าของชุมชนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในการช่วยสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย (SDGs) ที่ 1 ,3 ,8, 13 และ 17 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จะจัดงาน "OTOP City 2023" ขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #SDGs_SSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th