หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ
ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-09-18 17:34:53

ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ

          เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ