หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลนโยบายแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลนโยบายแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:08:46


สถาบันวิจัยฯ ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลนโยบายแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

   18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคารสำนักงานอธิการบดี ทั้งนี้มีผู้อำนวยการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th