หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2
สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-03-09 14:10:50


สถาบันวิจัยฯ ประชุมหารือการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2

   19 มกราคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ U2T ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย นายสนธยา เจริญสิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายบริการวิชาการ : ข้อมูล

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th