หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-19 15:48:16


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าพบ คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และคุณเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2566 และการพัฒนาผลงานนวัตกรรมให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU#IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th