หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมวางแผนดำเนินงานทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมวางแผนดำเนินงานทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-19 15:48:05


สถาบันวิจัยฯ สวนสุนันทา ประชุมวางแผนดำเนินงานทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

     วันที่ 18 มกราคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมวางแผนดำเนินงาน ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้กับนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม SIDUP-Isan ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 11 โครงการ โดยมี ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวกว่า 25 คน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ : ข้อมูล

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th